Klarar du testet för FBI’s specialagenter? – Det här är på riktigt


En specialagent som arbetar för FBI måste vara tränad för att klara av väldigt svåra och livhotande situationer. De skall snabbt kunna avgöra vilket hot som måste elimineras först och tänka på ett annorlunda sätt.

Det finns tester som man kan gå igenom för att testa samma logiska tänkande som dessa agenter inkluderar i sin träning, och det är för att läsa av en situation utan någon som helst information. Klarar du testet?

Kolla om dina vänner klarar av att lösa det här testet – vem är smartast?