Detta skulle ske vid en kärnkraftsolycka i Sverige – Enligt experterna


Den nya serien från HBO ”Chernobyl”, med Stellan Skarsgård i en av de tyngre rollerna har gjort stor succé världen över. Förutom att serien är väldigt spännande har den satt igång en hel del spekulationer om vad som faktiskt skulle ske om en olycka av denna magnitud faktiskt skulle ske i vårat avlånga land.

Tjernobylolyckan påverkade måna människors liv när den ägde rum år 1986, och detta fick allmänheten att verkligen fundera kring de eventuella risker som finns när det kommer till kärnkraft.

Det finns tre kärnkraftsverk i Sverige, dessa är Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Våra kraftverk är bra rustade och chansen att något katastrofalt skulle ske är väldigt låg. Man om det skulle ske något, vad skulle detta innebära?

Enligt vattenfall, som driver svenska kärnkraftverk, är våra kraftverk byggda med sex barriärer som har till uppgift att förhindra att radioaktiviteten sprider sig och orsakar en härdsmälta. Detta innebär att om skyddet fungerar som det är avsett för, blir konsekvenserna för Sveriges invånare minimala. Enligt länsstyrelsen skulle de som bor närmast kraftverken uppleva en strålning som är jämförbar med några röntgenundersökningar.

Kunskapsnivån i Sverige är hög

Lars Jonsson, som jobbar med kärnkraftverk vid miljöskyddsenheten delar med sig av sin åsikt till nyheter24:

– ”I Tjernobyl hade de ju inte koll på någonting, de verkade inte ha några förebyggande åtgärder eller någon beredskapsplan. Det är nästan uteslutet att det skulle kunna hända i Sverige och oavsett vad så övar vi med hjälp av beredskapsorganisationer varje år, så det är väldigt strikt hur det ska gå till. Sen vet man ju inte exakt hur det kommer bli. Men det finns iallafall hög beredskap och om det händer, så vet folk vad de ska göra.”

Om en liknande olycka skulle ske i vårat avlånga land, vad skulle detta då innebära?

” Hur många som skulle påverkas och hur långt effekterna av ett utsläpp skulle sträcka sig går inte att svara på eftersom varje händelse är unik och konsekvenserna av ett utsläpp påverkas av väder och vind. Olyckan i Tjernobyl ledde till konsekvenser i Sverige, händelsen i Japan gjorde det inte.”