5 bilder som visar hur det är att ha dyslexi


Omkring 10 procent av alla människor i hela världen har dyslexi. Bara i Sverige är det ca en miljon människor som kämpar med dessa läs- och skrivsvårigheter.

För de som inte har dyslexi kan det vara väldigt svårt att förstå hur det egentligen känns att ha. Därför har människor med dyslexi gjort dessa olika rörliga bilder som närmare förklarar hur deras verklighet ser ut.

Dyslexi påverkar möjligheterna för en människa att läsa och/eller skriva

Ungefär så här kan det se ut för en person som har en lättare form av dyslexi.

För andra mer mer besvär kan det se ut lite mer år det här hållet

När vi hör dyslektiker prata om att orden “hoppar” är det ungefär så här de menar

Även om det såklart ser lite olika ut för alla.

Många dyslektiker upplever också att orden flyter omkring och skapar en enda röra som inte går att läsa

Det ser ut ungefär så här:

 

En grafisk designer har tagit fram en egen font, där han suddade bort 40 procent av varje bokstav för att så verklighetstroget som möjligt framföra verkligheten för dyslektiker.

Det ser ut så här:

Det finns de som hävdar att dyslexi handlar om synproblem, dålig undervisning eller bristande motivation.

Men vetenskapen är eniga: Det stämmer inte på något vis.

Nästa gång någon säger det, visa de här bilderna. Så här ser nämligen verkligheten ut för väldigt många dyslektiker.